Metin des êtres sylv. (EV)

< Accueil < Liste < Metin des êtres sylv. (EV)
Niveau 125 Metin des êtres sylv. (EV)
Metindesetressylv.jpg
 
Information: Zone:

-

Forêt Enchantée (EV).

 
Drops: Pop:

Combattant En-Tai (EV), Guerrier En-Tai (EV), Druide En-Tai (EV)

 
Autres:

-< Accueil < Liste < Metin des êtres sylv. (EV)